Romoss sense 4 LCD

Dung lượng: 10400mAh

DC; Input 5V-1A

DC; output 5V-1A

Sạc : 650 lần

Xem chi tiết
Romoss sense 4 10400mAh

DV đầu vào : 5V

DV đầu ra : 5V

Dung lượng : 10400mAh

Sạc: Laptop, Smartphone, Tablet Các đầu có USB

Xem chi tiết